PRIJATELJI
RTV TESLA 

Teslin toranj

 Nikola Tesla je verovao da je toranj samo početak čitavog sistema koji bi mogao isporučivati struju, bez žica, čitavom svetu.